Các huynh đệ thân mến, 

Theo thông tin từ phía BTC hoạt động Lôi đài Ban/Pick, mỗi mùa giải của hoạt động diễn ra độc lập với các nội dung sau:

 1 - Phần thưởng sẽ có sự thay đổi tùy theo mùa giải. 

 2 - Thời gian diễn ra cũng khác nhau tùy theo mỗi giải. 

 3 - Vật phẩm để tham dự mỗi giải khác nhau. 

Vì vậy, Mộng Muội khuyến cáo các huynh đài hãy sử dụng Tàn Sát Lệnh ngay trong mùa giải. Không đầu cơ tích trữ vì Tàn Sát Lệnh sẽ không sử dụng được cho các season khác. 

Mộng muội đã khuyến cáo, vì vậy các khiếu nại sau này liên quan tới Tàn Sát Lệnh, muội và ban điều hành sẽ không hỗ trợ và xử lý.