Các huynh thân mến 

Trong quá trình test tính năng công thành chiến do vô tình Mộng Muội cập nhật nhầm khiến cho tính năng ra sớm hơn dự tính. Theo đó phần quà cũng hiển thị cũng chưa chính xác nên Muội xin đính chính quà Công Thành Chiến như sau: 

Phượng Tường

Hạng Vật phẩm Số lượng
Hạng 1-10
Vàng 1500
Ngọc Tốc 1 1
Thần Đan 100
Thần Phách 1
Hạng 11-100
Vàng 500
Ngọc Tốc 1 1
Thần đan 50
Tiên Phách 7
Hạng 101-300
Ngọc Bạo 4 1
Tiên Đan 500
Túi Ngọc 4 3
Tiên Phách 1

Lâm An - Biện Kinh

Hạng Vật phẩm Số lượng
Hạng 1-10
Vàng 1200
Ngọc Tốc 1 1
Thần Đan 75
Thần Phách 1
Hạng 11-100
Vàng 500
Rương Chí Tôn 5
Thần đan 30
Tiên Phách 5
Hạng 101-300
Ngọc Bạo 4 1
Tiên Đan 500
Túi Ngọc 4 1
Tiên Phách 1

T.Đô, D.Châu, T.Dương. Đ.Lý

Hạng Vật phẩm Số lượng
Hạng 1-10
Vàng 500
Ngọc Tốc 1 1
Thần Đan 50
Thần Phách 1
Hạng 11-100
Vàng 200
Ngọc Bạo 4 1
Thần đan 20
Tiên Phách 3
Hạng 101-300
Ngọc Bạo 3 2
Tiên Đan 500
Túi Ngọc 3 2
Tiên Phách 1