Do một số vấn đề khách quan ngoài mong muốn, để đảm bảo tính công bằng cũng như có thêm thời gian cho các huynh tỷ cung cấp đầy đủ thông tin tham gia đấu trường muội xin dời lại ngày thi đấu. 

- Cụ thể thời gian thi đấu được dời lại:

 Bắt đầu: 20h00 30/01/2019

 Kết thúc: 22h00 30/01/2019

LƯU Ý:
- Tất cả các huynh tỷ nào chưa cung cấp thông tin uid, sever, tên nhân vật, họ và tên và số điện thoại thì nhanh gửi thông tin về muội nhé!