Khi cài IOS các bạn cần thêm 1 bước trust app để bắt đầu game. 

(Mộng muội sẽ cố gắng update link appstore sớm để các huynh dễ dàng trải nghiệm game hơn).


Bước 1: Vào Cài Đặt - Cài Đặt Chung - Quản lý thiết bị

Bước 2: Chọn Ứng Dụng Doanh Nghiệp -> Jexcore Infotech Private Limited

Bước 3: Chọn tin cậy "Jexcore Infotech Private Limited"