Bước 1: Khởi động game Mộng Kiếm Hiệp 

 Bước 2: Vào giao diện game -> Chọn Server -> Vảo Game

 Bước 3: Chọn Đăng Ký và điền các thông tin cần thiết.

Mục Diễn giải
Tài Khoản ID đăng nhập
Mật khẩu Mật mã
Xác nhận Mật khẩu Nhập lại mật mã
Kích Hoạt
Là mã số dùng để khôi phục mật khẩu khi quên mật khẩu. Mã số này có thể là số điện thoại hoặc 1 dãy số bí mật nào đó.
***Mã số này tuyệt đối không chia sẻ bất kỳ ai. NPH sẽ không hỗ trợ nếu bạn chia sẻ thông tin này.