Bước 1: Truy cập Website http://mongkiemhiep.mobi chọn Tải Game hoặc vào Google/Appstore Search từ khóa "Mộng Kiếm Hiệp"

 

 Bước 2: Bấm Cài Đặt - Và chờ tải game xuống thiết bị. 

 

 Bước 3: Sau khi cài đặt thành công sẽ hiện icon game trên màn hình thiết bị. Chọn icon để bắt đầu game.