Bước 1: Trong giao diện game chọn - Cài Đặt.

 Bước 2: Trong giao diện tiếp theo chọn giftcode

 Bước 3: Nhập Giftcode vào ô trống và nhấn xác nhận