Bước 1: Truy cập Nap.mobiz.vn và đăng nhập, nếu chưa có tài khoản xin vui lòng tạo tài khoản và cập nhật thông tin. 

 

Giao diện đăng nhập trang nạp

Bước 2: Chọn Nạp MCOIN -> chọn loại thẻ và nhập seri/mã thẻ.

Giao diện trang nạp Mcoin

Bước 3: Sau khi nạp Mcoin xong sẽ bạn tiến hành chuyển MCOIN vào game để nhận KNB 

A. Chọn Game

B. Nhập tên tài khoản - nhấn kiểm tra

C. Chọn Máy chủ - Tên Nhân Vật

D. Nhập số MCoin và nhập mã xác nhận. 

Giao diện chuyển Mcoin vào game

Chọn số Mcoin muốn chuyển vào game.