Để nạp thẻ các bạn truy cập trang web nạp http://napxu.mobi


Các lưu ý quan trọng cần biết trước khi nạp:

- Game hỗ trợ các loại thẻ Telco, Gate, Vcoin, Inapp...

- Vui lòng chọn đúng mệnh giá khi nạp nha các huynh (nếu sai mệnh giá, nhà mạng sẽ treo giao dịch chờ xử lý sau)

- Sự kiện tích lũy nạp trong game là tính theo điểm VIP. (xem tỉ giá nạp tại đây)


Bước 1: Đăng nhập tài khoản Mộng Kiếm Hiệp (nếu chưa có xem hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Chọn ServerNhân Vật muốn nạp

Bước 3: Chọn Loại Thẻ & Mệnh Giá - Sau đó nhập Pin - Mã Seri.