Bước 1: Trong giao diện game - chọn Cài Đặt

 Bước 2: Trong giao diện tiếp theo - Chọn Đổi Mật Khẩu

 Bước 3: Giao diện đổi Mật Khẩu sẽ hiện ra, bạn vui lòng điền Mật Khẩu cũ, Mật Khẩu mới và xác nhận.