Các huynh đệ thân mến, 

Do một số vấn đề kỹ thuật phát sinh nên thời gian liên thông máy chủ sẽ điều chỉnh như sau 

CỤM MÁY CHỦ LIÊN THÔNG

 Cụm S1 - S2: Bắt đầu 9:30 - 10:45 13/05/2019 

 Cụm S3 - S5: Bắt đầu 10:45 - 12:45 13/05/2019

 Cụm S6 - S10: Bắt đầu 12:45 - 15:45 13/05/2019

 Cụm S11 - S16: Bắt đầu 15:45 - 18:30 13/05/2019

 ***Thời gian liên thông có thể hoàn tất sớm hơn dự kiến, mong các huynh lưu ý nhé!

- Mong các huynh lưu ý thời gian để sắp xếp một cách hợp lý nhất.

Kính bút