Cao thủ ẩn tàng khắp tứ phương phải nói là Ngọa Hổ Tàng Long. Sự kiện Thập Nhân Bảng khởi động là một cơ duyên để các cao thủ thể hiện sức mạnh của mình. Theo đó Muội xin giới thiệu Thập Nhân đầu tiên vượt qua Tầng 75 Danh Tướng Lầu và gửi clip tới Muội. 

 THẬP NHÂN BẢNG

1 - Linh♡Kem - Server 1

2 - BD.Sonicforever - Server 5

3 - »βέ•Nɠσαη« - Server 13

4 - ABCD 123 - Server 5

5 - [JAV]Trang Phi - Server 3

6 - OanhOanh - Server 13

7 - •≒ Shinichi ≒• - Server 23

8 - Chưa lộ diện

9 - Chưa lộ diện

10 - Chưa lộ diện

 

PS: Để tránh việc chờ đợi 3 người cuối cùng, Muội sẽ tiến hành trao thưởng sớm cho các anh hùng đạt thưởng.