Do một số vấn đề phát sinh dẫn đến lỗi dữ liệu hệ thống, gây ra tình trạng phát thưởng hoạt động Tỷ Võ Ban/Pick bị lỗi. Theo đó Mộng Muội đã tiến hành xử lý khắc phục như sau:

- Phục hồi dữ liệu về thời điểm 4h00 sáng 28/01/2019

- Thời gian dự kiến từ 10h00 - 21h00 28/01/2019

Các phần quà nhận không chính xác sẽ bị thu hồi lại bằng cách rollback dữ liệu về thời điểm lúc 4 sáng.

- Các trường hợp nạp thẻ trong khoảng thời gian từ 4h00 tới thời điểm bảo trì sẽ được BTC tiến hành nạp lại sau khi hoàn tất bảo trì.

- Cuối cùng muội xin gửi tới tất cả các huynh đệ một phần Quà bảo trì, mong các huynh đệ thông cảm cho sự cố bất tiện trên. 

 Hiệp khách lệnh x1

 Thần đan x30

 Tử châu x15

 Tiên dược x10