Các huynh ơi, để tạo thử thách và cơ hội giao lưu, Mộng Kiếm Hiệp sẽ tiến hành liên thông các cụm máy chủ, cụ thể như sau:
 
Các máy chủ 125, 126, 127, 128, 129, 130 gộp thành Cụm S125
 
 
 
Thời gian dự kiến bảo trì liên thông: Từ 10:00 đến 14:00 ngày 12/01/2021
 
 
Thời gian nhận vải bù: vải bù được gửi qua thư bắt đầu từ 05:00 Thứ Bảy 09/01 đến 23:59 Thứ Hai 11/01. Cụ thể:
 
Máy chủ Vải bù
126 56
127 112
128 168
129 224
130 280
 
 
Quãng đường sắp tới sẽ khó khăn và khốc liệt hơn nhiều, cố lên các huynh nhé :D
 

LƯU Ý: 

- Trong thời gian tiến hành bảo trì liên thông, các máy chủ nêu trên sẽ không đăng nhập được.
- Hoạt động Bang Chiến sẽ tạm đóng trong thời gian liên thông, kết thúc quá trình sẽ trở lại bình thường.
- Bảng xếp hạng Danh Tướng Lầu và Tỉ Võ sẽ được reset lại.
- Không nên nạp thẻ vào các máy chủ đang trong thời gian tiến hành liên thông.
- Thời gian tiến hành bảo trì liên thông máy chủ có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
 
Mọi thắc mắc các huynh liên hệ Fanpage Mộng Kiếm Hiệp để được giải đáp nhé.